Giỏ hàng 0 Sản phẩm

Hiện chưa có sản phẩm.

Thông số các cấp bảo vệ chống bụi và chống nước

Thiết bị chiếu sáng ( Đèn chiếu sáng sân vườnđèn cao áp) phải được phân cấp bảo vệ chống bụi và hơi ẩm trong môi trường. Cấp bảo vệ thấp nhất là “được bao phủ”, nói cách khác, thiết  bị chiếu sáng đó không được bảo  vệ kín bụi và nước, mà  chỉ  được  che chắn  để (người dùng ) không thể chạm  đến các thành phần dẫn điện bên trong mà không dùng đến dụng cụ.(Nếu không dùng dụng cụ thì không thể   chạm vào được các phần dẫn điện bên trong. Thiết bị chiếu sáng nếu không có dấu hiệu phân cấp bảo vệ thì mặc nhiên có cấp bảo vệ là  IP20. Bảng  liệt kê sau đây cung cấp thông tin về cấp bảo vệ, định nghĩa và ký hiệu:

* Bảo vệ chống bụi xâm nhập: Con số thứ nhất sau chữ IP:

(2) Chống xâm nhập của vật thể rắn từ bên ngoài có đường kính hơn 12 mm 0 – Không có mức bảo vệ

(4) Chống xâm nhập của vật thể rắn từ bên ngoài có đường kính hơn 1 mm.

(5) Chống tích tụ bụi có hại.Không thể ngăn được hoàn toàn bụi, nhưng chấp nhận một lượng bụi nhất định mà thiết bị không bị hỏng

(6)  Ngăn bụi hoàn toàn

* Bảo vệ chống nước xâm nhập: Con số thứ 2 sau chữ IP

(3) Chống nước chảy từ trên xuống theo mọi hướng đến tối đa 60 độ.

(4) Chống nước phun từ mọi góc độ

(5) Chống nước phun từ vòi có áp lực cao vào trực tiếp thiết bị theo mọi hướng.

(7) Chống nước thấm vào thiết bị nếu thiết bị được ngâm trong nước theo thời lượng và áp suất xác định trước.

(8) Thiết bị thích hợp cho làm việc ngâm dưới nước liên tục theo các điều kiện được công bố bởi nhà sản xuất.

– Cấp bảo vệ IP tối thiểu của thiết bị chiếu sáng: Theo TCXDVN333-2005

– Các thiết bị chiếu sáng được sử dụng cần phải có hiệu quả sử dụng điện năng cao, độ bền và khả năng duy trì các đặc tính quang học trong điều kiện làm việc ngoài trời tốt và phải có cấp bảo vệ IP tối thiểu theo quy định trong bảng sau:

STT Đặc điểm – Phân loại môi trường sử dụng Cấp bảo vệ tối thiểu
1 Đèn lắp trong khu vặc nông thôn.          IP 23
2 Đèn lắp  trong khu vực đô thị vừa và nhỏ, khu công nghiệp nhẹ, khu nhà ở.          IP 44
3 Đèn lắp trong khu đô thị lớn, khu công nghiệp nặng –        Phần quang học IP 44.

Phần khác IP 44

4 Đèn đặt dưới độ cao 3m.          IP 44
5 Đèn lắp đặt trong hầm, trên thành cầu.          IP 55
6 Vị trí lắp đặt đèn có thể xảy ra úng ngập.          IP 67
7 Đèn phải thường xuyên là việc trong điều kiện ngập nước. –        IP 68